Цветове

Samsung Radianz България предлага безсрочна гаранция за жилищни помещения. Съвсем малко грижи и поддръжка гарантират, че плотовете Radianz ще съхранят вида си непроменен след първоначалното им поставяне.