Устойчива строителна инициатива

Кварцовите повърхности на Samsung Radianz Bulgaria осигуряват изключителна трайност и заедно с нашата безсрочна гаранция обещават десетилетен цикъл на живот. Продуктовата гама Radianztm предлага атрактивни и икономични повърхности заедно с добавената стойност на намалено количество отпадъци, което спомага за устойчивостта на строителния проект.

Няколко продукти от нашето портфолио са получили така желания за мнозина национален зелен печат за одобрение на продукт за зелено строителство от Изследователския център към Националната асоциация на строителите на жилищни сгради (NAHB) в САЩ. Националното сертифициране за зелено строителство гарантира на собствениците на жилища, че техният дом съответства на Националния стандарт за зелено строителство ICC 700-2008.